Vannbehandling

Forside > Tjenester > Vannbehandling

Vannbehandling

Nøkkelen til gode driftsbetingelser for et kjelanlegg er å sikre at kvaliteten på vannet er etter produsentens spesifikasjoner.

Vannet som benyttes i anlegget er som regel levert fra kommunens vann-nett, og dette vannet er ofte tilsatt eksempelvis kalk, klor etc for å gi et godt drikkevann og beskytte rørnettet. I en damp- eller hetvannskjel vil partikler og kalk akkumuleres i vannrommet og det er derfor svært viktig å behandle dette vannet.

Sveiseverkstedet har lang erfaring med valg av kjemikalier og utstyr for å kunne hjelpe kunder med dette, og vi kan tilby vannanalyseutstyr som er svært nøyaktig og raske å betjene. Vår erfaring deler vi gjerne. Vi kan gi anbefalinger ved valg av kjemikalier, med tanke på å forenkle arbeidet til kjelpasser og holde driftskostnader nede.

Vi har et tett samarbeid med våre leverandører av vannbehandlingsutstyr og bruker ofte disse som støttespillere for å sikre at kundens behov tilfredsstilles.

Tilbakemeldinger sier at en gjennomgang av testprosedyrer og inn-regulering ute hos kunde, på det aktuelle anlegget, gir oftest en best mulig forståelse for kjelpasser.

Flere og flere kunder velger å benytte seg av vårt tilbud om innlevering av vannprøver til Sveiseverkstedet for analyse. Analyserapporten fra oss kan brukes som dokumentasjon og verifisering av egne måleresultat. Sveiseverkstedet vil også gi en anbefaling om dosering av kjelevannstilsetning.