Tjenester

Forside > Tjenester

Tjenester

Vi har i dag kunder fra mange bransjer, som sykehus, plastvarefabrikker, matindustri, fiskeoljeindustri og oljeprosess.

Et godt fungerende anlegg krever ofte at det gis innsyn i noe av prosessen til den enkelte bedrift. Dette tar vi på alvor, og har gode rutiner for å sikre og ta vare på informasjonen som gis oss.

Med dette mener vi at erfaringen og kompetansen vi sitter på, skal komme den enkelte kunde til gode. Vi har i dag en stab som tar seg av salg, prosjektering, tegning, montasje, innregulering, opplæring, kundeoppfølging, service og feilsøking.

Vi har i dag kunder fra mange bransjer, som sykehus, plastvarefabrikker, matindustri, fiskeoljeindustri og oljeprosess.